Glenhouse's Toccata "Manta"

1a KONTAKTI Tervehtiminen 4
1b KONTAKTI Yhteistyö 3
1c KONTAKTI Käsittely 3

2a LEIKKI 1 Leikkihalu 3
2b LEIKKI 1 Tarttuminen 3
2c LEIKKI 1 Puruote ja taisteluhalu 1

3a TAKAA AJO 1.kerta 2
3b TARTTUMINEN 1 kerta 1
3c TAKAA AJO 2 kerta 1
3d TARTTUMINEN 2 kerta 1
4 AKTIVITEETTITASO 3

5a ETÄLEIKKI Kiinnostus 2
5b ETÄLEIKKI Uhka / Agressio 1
5c ETÄLEIKKI Uteliaisuus 1
5d ETÄLEIKKI Leikki halu 1
 5e ETÄLEIKKI Yhteistyö 1

6a YLLÄTYS Pelko 3
6b YLLÄTYS Puolustus/agressio 1
6c YLLÄTYS Uteliaisuus 2
6d YLLÄTYS Jäljellejäävä pelko 1
6e YLLÄTYS Jäljellejäävä Kiinnostus 1

7a ÄÄNIHERKKYYS Pelko 3
7b ÄÄNIHERKKYYS Uteliaisuus 1
7c ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä pelko 4
7d ÄÄNIHERKKYYS Jäljellejäävä kiinnostus 1

8a AAVEET Puolustus/agressio 1
8b AAVEET Tarkkaavaisuus 2
8c AAVEET Pelko4
8d AAVEET Uteliaisuus 2
8e AAVEET Kontaktin otto aaveeseen 4

9a LEIKKI 2 Leikkihalu 1
9b LEIKKI 2 Tarttuminen 1

10 AMPUMINEN 4